CÁCH THỨC ĐỔI MÁY​

Bảng Giá Máy

Model Bộ nhớ Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5
Galaxy Note 20 Ultra 5G_512G 512 11,000,000 9,250,000 4,270,000 2,360,000 810,000
Galaxy Note 20 Ultra 5G_256G 256 10,530,000 8,350,000 3,820,000 2,120,000 720,000
Galaxy Note 20 Ultra_512G 512 11,000,000 9,250,000 4,270,000 2,360,000 810,000
Galaxy Note 20 Ultra_256G 256 10,530,000 8,350,000 3,820,000 2,120,000 720,000
Galaxy Note 20 5G Tất cả 7,250,000 5,870,000 2,250,000 1,150,000 490,000
Galaxy Note 20 Tất cả 7,250,000 5,870,000 2,250,000 1,150,000 490,000
Galaxy Note 10+_512G 512G 6,880,000 5,120,000 4,160,000 2,480,000 710,000
Galaxy Note 10+_256G 256G 6,180,000 4,580,000 3,900,000 2,260,000 710,000
Galaxy Note 10 256 4,880,000 3,910,000 3,370,000 1,810,000 620,000
Galaxy Note 10 Lite Tất cả 3,280,000 2,570,000 2,130,000 1,210,000 520,000
Galaxy Note 9_512G 512 3,280,000 2,380,000 2,030,000 1,170,000 430,000
Galaxy Note 9_128G 128 2,900,000 2,150,000 1,850,000 1,080,000 430,000
Galaxy Note 8 Tất cả 2,000,000 1,550,000 1,410,000 860,000 130,000
Galaxy Note FE Tất cả 1,440,000 1,270,000 1,090,000 360,000 90,000
Galaxy Note Edge Tất cả 360,000 260,000 180,000 150,000 50,000
Galaxy Note 5 Tất cả 720,000 440,000 300,000 210,000 10,000
Galaxy Note 4 Tất cả 410,000 280,000 190,000 120,000 10,000
Galaxy Note 3 Tất cả 290,000 180,000 170,000 110,000 10,000
Galaxy Note 3 Neo Tất cả 150,000 130,000 120,000 90,000 10,000
Galaxy Note 2 Tất cả 150,000 120,000 110,000 90,000 10,000
Galaxy S21 Ultra Tất cả 12,500,000 10,600,000 8,620,000 4,820,000 1,620,000
Galaxy S21 Plus Tất cả 10,200,000 8,440,000 6,760,000 3,840,000 1,360,000
Galaxy S21 Tất cả 9,200,000 7,870,000 6,410,000 3,660,000 1,170,000
Galaxy S20 Ultra Tất cả 6,600,000 5,760,000 5,000,000 5,000,000 1,210,000
Galaxy S20 Plus Tất cả 5,910,000 5,430,000 4,650,000 2,440,000 1,170,000
Galaxy S20 Tất cả 5,200,000 4,730,000 3,800,000 1,940,000 1,100,000
Galaxy S20 FE Tất cả 4,200,000 3,730,000 3,300,000 1,700,000 1,080,000
Galaxy S10 Plus_1TB 1TB 4,430,000 3,570,000 2,940,000 1,630,000 1,070,000
Galaxy S10 Plus_512G 512G 4,250,000 3,550,000 2,790,000 1,600,000 1,030,000
Galaxy S10 Plus_128G 128G 3,890,000 3,210,000 2,640,000 1,520,000 890,000
Galaxy S10_512G 512G 3,710,000 2,550,000 2,360,000 1,420,000 780,000
Galaxy S10_256G 256G 3,420,000 2,360,000 2,180,000 1,330,000 730,000
Galaxy S10_128G 128G 3,250,000 2,270,000 2,040,000 1,230,000 710,000
Galaxy S10 E Tất cả 2,620,000 2,000,000 1,850,000 1,160,000 630,000
Galaxy S10 Lite Tất cả 3,070,000 2,700,000 2,180,000 1,240,000 550,000
Galaxy S9 Plus Tất cả 2,800,000 2,040,000 1,820,000 1,080,000 600,000
Galaxy S9 Tất cả 2,260,000 1,620,000 1,520,000 860,000 540,000
Galaxy S8 Plus Tất cả 1,620,000 1,280,000 1,120,000 720,000 350,000
Galaxy S8 Tất cả 1,360,000 1,090,000 960,000 620,000 260,000
Galaxy S7 Tất cả 860,000 720,000 620,000 360,000 100,000
Galaxy S7 Edge Tất cả 1,050,000 870,000 730,000 430,000 100,000
Galaxy S6 Edge Plus Tất cả 680,000 540,000 450,000 110,000 40,000
Galaxy S6 Edge Tất cả 590,000 460,000 370,000 100,000 40,000
Galaxy S6 Tất cả 500,000 370,000 310,000 90,000 40,000
Galaxy S5 Tất cả 290,000 220,000 190,000 40,000 30,000
Galaxy S4 Tất cả 190,000 160,000 40,000 20,000 10,000
Galaxy S3 Tất cả 110,000 90,000 40,000 10,000 10,000
Galaxy A8 Tất cả 560,000 440,000 360,000 180,000 50,000
Galaxy A80 Tất cả 1,760,000 1,420,000 1,350,000 770,000 350,000
Galaxy A01 Tất cả 410,000 280,000 190,000 120,000 10,000
Galaxy A01 CORE Tất cả 480,000 380,000 350,000 170,000 100,000
Galaxy A10 Tất cả 560,000 440,000 360,000 180,000 50,000
Galaxy A10s Tất cả 590,000 460,000 370,000 100,000 40,000
Galaxy A11 Tất cả 700,000 620,000 540,000 290,000 110,000
Galaxy A20 Tất cả 700,000 620,000 540,000 290,000 110,000
Galaxy A20s Tất cả 820,000 650,000 600,000 320,000 90,000
Galaxy A21 Tất cả 860,000 660,000 580,000 260,000 100,000
Galaxy A21s Tất cả 920,000 800,000 700,000 400,000 250,000
Galaxy A30_32G Tất cả 1,620,000 1,120,000 840,000 610,000 300,000
Galaxy A30_64G Tất cả 1,860,000 1,170,000 890,000 610,000 310,000
Galaxy A30S Tất cả 2,030,000 1,580,000 1,240,000 620,000 310,000
Galaxy A31 Tất cả 1,430,000 1,190,000 1,050,000 520,000 300,000
Galaxy A70 Tất cả 1,770,000 1,410,000 1,240,000 760,000 360,000
Galaxy A71 Tất cả 3,190,000 2,660,000 1,980,000 950,000 520,000
Galaxy A50 Tất cả 1,000,000 860,000 770,000 490,000 250,000
Galaxy A50s Tất cả 1,710,000 1,520,000 1,240,000 720,000 360,000
Galaxy A51 Tất cả 2,280,000 1,900,000 1,440,000 860,000 420,000
Galaxy A9 2018 Tất cả 1,760,000 1,420,000 1,350,000 770,000 340,000
Galaxy A7 2018 Tất cả 1,090,000 860,000 820,000 510,000 270,000
Galaxy A5 2017 Tất cả 560,000 440,000 370,000 220,000 110,000
Galaxy A7 2017 Tất cả 650,000 540,000 490,000 260,000 130,000
Galaxy A5 2016 Tất cả 300,000 240,000 210,000 130,000 130,000
Galaxy A7 2016 Tất cả 480,000 380,000 350,000 170,000 100,000
Galaxy A8 2016 Tất cả 520,000 380,000 360,000 180,000 100,000
Galaxy A5 Tất cả 300,000 220,000 210,000 130,000 90,000
Galaxy A7 Tất cả 390,000 320,000 280,000 160,000 90,000
Galaxy A6 2018 Tất cả 730,000 580,000 530,000 290,000 110,000
Galaxy A6 Plus 2018 Tất cả 820,000 650,000 610,000 330,000 110,000
Galaxy A8 Tất cả 820,000 650,000 570,000 320,000 140,000
Galaxy A8 Plus 2018 Tất cả 1,080,000 850,000 770,000 410,000 210,000
Galaxy J7 Pro Tất cả 560,000 450,000 400,000 220,000 10,000
Galaxy J7 Prime Tất cả 480,000 400,000 380,000 190,000 10,000
Galaxy J7 Plus Tất cả 520,000 460,000 430,000 230,000 10,000
Galaxy M20 Tất cả 650,000 510,000 460,000 260,000 10,000
Galaxy M21 Tất cả 1,040,000 830,000 650,000 400,000 10,000
Galaxy M30 Tất cả 710,000 620,000 520,000 300,000 10,000
Galaxy M30S Tất cả 1,240,000 930,000 750,000 470,000 10,000
Galaxy M31 Tất cả 1,330,000 1,050,000 860,000 560,000 10,000
Galaxy M51 Tất cả 4,100,000 3,400,000 2,000,000 1,100,000 400,000
Galaxy M62 Tất cả 5,200,000 4,500,000 2,600,000 1,600,000 500,000
iPhone 6_16G 16G 1,080,000 910,000 710,000 330,000 110,000
iPhone 6_32G 32G 1,260,000 1,070,000 830,000 420,000 120,000
iPhone 6_64G 64G 1,260,000 1,090,000 840,000 440,000 120,000
iPhone 6_128G 128G 1,360,000 1,190,000 920,000 500,000 130,000
iPhone Plus_16G 16G 1,440,000 1,250,000 980,000 480,000 130,000
iPhone Plus_64G 64G 1,540,000 1,330,000 1,040,000 560,000 150,000
iPhone 6 Plus_128G 128G 1,620,000 1,420,000 1,110,000 620,000 150,000
iPhone 6s_64G 64G 1,540,000 1,330,000 1,050,000 640,000 160,000
iPhone 6s_16G 16G 1,260,000 1,090,000 840,000 540,000 130,000
iPhone 6s_128G 128G 1,720,000 1,490,000 1,130,000 590,000 160,000
iPhone 6s_32G 32G 1,440,000 1,260,000 960,000 590,000 140,000
iPhone 6s Plus_128G 128G 2,620,000 2,280,000 1,780,000 760,000 250,000
iPhone 6s Plus_16G 16G 1,810,000 1,590,000 1,190,000 660,000 190,000
iPhone 6s Plus_32G 32G 2,170,000 1,870,000 1,440,000 690,000 210,000
iPhone 6S Plus_64G 64G 2,350,000 2,030,000 1,610,000 730,000 230,000
iPhone 7_256G 256G 2,890,000 2,490,000 1,930,000 830,000 330,000
iPhone 7_32G 32G 2,260,000 1,960,000 1,540,000 700,000 260,000
iPhone 7_128G 128G 2,440,000 2,110,000 1,620,000 770,000 280,000
iPhone 7 Plus_128G 128G 3,890,000 3,120,000 2,420,000 1,180,000 420,000
iPhone 7 Plus_32G 32G 3,430,000 2,750,000 2,100,000 1,130,000 370,000
iPhone 7 Plus_256G 256G 4,150,000 3,300,000 2,630,000 1,210,000 490,000
iPhone 8_64G 64G 3,250,000 2,600,000 2,060,000 1,310,000 580,000
iPhone 8_256G 256G 3,790,000 2,990,000 2,390,000 1,400,000 660,000
iPhone 8 Plus_64G 64G 4,860,000 3,970,000 3,110,000 1,580,000 730,000
iPhone 8 Plus_256G 256G 5,120,000 4,160,000 3,310,000 1,810,000 730,000
iPhone SE_16G 16G 810,000 700,000 550,000 340,000 140,000
iPhone SE_32G 32G 860,000 760,000 640,000 370,000 160,000
iPhone SE_64G 64G 860,000 780,000 660,000 360,000 160,000
iPhone X_64G 64G 5,920,000 4,950,000 4,000,000 1,990,000 700,000
iPhone X_256G 256G 6,280,000 5,260,000 4,260,000 2,130,000 640,000
iPhone XR_64G 64G 5,750,000 4,870,000 3,960,000 1,840,000 680,000
iPhone XR_128G 128G 6,010,000 5,110,000 4,160,000 1,970,000 700,000
iPhone XR_256G 256G 6,100,000 5,160,000 4,210,000 1,990,000 770,000
iPhone XS_64G 64G 6,630,000 5,530,000 4,510,000 2,170,000 800,000
iPhone XS_256G 256G 7,160,000 6,000,000 4,770,000 2,350,000 940,000
iPhone XS_512G 512G 7,510,000 6,280,000 5,000,000 2,360,000 1,010,000
iPhone XS MAX_64G 64G 8,300,000 6,980,000 5,640,000 2,860,000 1,050,000
iPhone XS MAX_256G 256G 9,280,000 7,760,000 6,270,000 3,240,000 1,180,000
iPhone XS MAX_512G 512G 10,070,000 8,440,000 6,800,000 3,370,000 1,260,000
iPhone 11_64G 64G 8,900,000 7,500,000 6,200,000 3,530,000 1,190,000
iPhone 11_128G 128G 9,600,000 8,100,000 6,690,000 3,900,000 1,210,000
iPhone 11_256G 256G 10,000,000 8,400,000 6,940,000 3,970,000 1,250,000
iPhone 11 Pro_64G 64G 12,000,000 10,200,000 8,350,000 4,460,000 1,280,000
iPhone 11 Pro_256G 256G 12,500,000 10,700,000 8,650,000 4,660,000 1,410,000
iPhone 11 Pro_512G 512G 13,000,000 11,100,000 9,020,000 4,770,000 1,480,000
iPhone 11 Pro Max_64G 64G 14,000,000 11,400,000 9,300,000 4,740,000 1,430,000
iPhone 11 Pro Max_256G 256G 14,600,000 12,300,000 9,950,000 5,300,000 1,620,000
iPhone 11 Pro Max_512G 512G 15,000,000 12,700,000 10,310,000 5,600,000 1,690,000
iPhone 12 Mini_64G 64G 8,400,000 6,900,000 5,570,000 3,200,000 1,080,000
iPhone 12 Mini_128G 128G 8,800,000 7,400,000 5,960,000 3,500,000 1,180,000
iPhone 12 Mini_256G 256G 9,300,000 7,800,000 6,360,000 3,700,000 1,360,000
iPhone 12_64G 64G 13,100,000 10,700,000 9,100,000 5,000,000 1,810,000
iPhone 12_128G 128G 13,700,000 11,600,000 9,720,000 5,200,000 1,900,000
iPhone 12_256G 256G 14,000,000 11,900,000 10,160,000 5,450,000 1,990,000
iPhone 12 Pro_128G 128G 17,500,000 14,800,000 12,550,000 6,800,000 2,480,000
iPhone 2 Pro_256G 256G 18,800,000 16,000,000 13,650,000 7,350,000 2,530,000
iPhone 12 Pro_512G 512G 20,000,000 16,600,000 14,490,000 7,700,000 2,800,000
iPhone 12 Pro Max 128G 20,000,000 16,600,000 14,700,000 7,700,000 2,710,000
iPhone 12 Pro Max 256G 20,500,000 17,600,000 15,500,000 8,000,000 2,890,000
iPhone 12 Pro Max 512G 20,800,000 18,000,000 16,000,000 8,300,000 3,070,000
Galaxy Tab S6 LTE 128G 5,860,000 5,580,000 4,790,000 1,260,000 190,000
Galaxy Tab S6 LTE 256G 6,320,000 6,050,000 5,190,000 1,260,000 190,000
Galaxy Tab S6 WIFI 128G 5,020,000 4,740,000 4,040,000 1,020,000 190,000
Galaxy Tab S6 WIFI 256G 5,210,000 4,930,000 4,260,000 1,020,000 190,000
Galaxy Tab S6 Lite LTE Tất Cả 3,800,000 3,420,000 2,690,000 1,020,000 190,000
Galaxy Tab S6 Lite WIFI Tất Cả 3,800,000 3,420,000 2,440,000 1,020,000 190,000
Galaxy Tab S7 Plus 12.4 LTE Tất Cả 9,950,000 9,390,000 7,770,000 1,630,000 190,000
Galaxy Tab S7 Plus 12.4 WIFI Tất Cả 9,210,000 8,650,000 7,210,000 1,630,000 190,000
Galaxy Tab S7 LTE 128G 7,350,000 6,790,000 5,710,000 1,520,000 190,000
Galaxy Tab S7 LTE 256G 7,440,000 7,070,000 5,790,000 1,520,000 190,000
Galaxy Tab S7 WIFI 128G 6,600,000 6,230,000 5,120,000 1,390,000 190,000
Galaxy Tab S7 WIFI 256G 6,880,000 6,510,000 5,350,000 1,390,000 190,000
Galaxy TabA7 (2020, 10.4, LTE) Tất cả 3,040,000 2,660,000 1,510,000 510,000 70,000
Galaxy Tab A7 (2020, 10.4, WIFI) Tất cả 2,570,000 2,280,000 1,200,000 510,000 70,000
Galaxy Tab A with S Pen (2019, 8.0, LTE) Tất cả 1,710,000 1,520,000 970,000 260,000 70,000
Galaxy Tab A with S Pen (2019, 8.0, WIFI) Tất cả 1,520,000 1,240,000 800,000 260,000 70,000
Galaxy Tab A (2019, 10.1, LTE) Tất cả 2,000,000 1,810,000 1,100,000 510,000 70,000
Galaxy Tab A (2019, 10.1, Wi-Fi) Tất cả 1,710,000 1,330,000 720,000 380,000 70,000
Galaxy Tab A (2019, 8.0, LTE) Tất cả 1,240,000 950,000 550,000 260,000 70,000
Galaxy Tab A (2019, 8.0, WIFI) Tất cả 1,050,000 760,000 370,000 130,000 70,000
Galaxy Tab A 8.0 WIFI (2017) Tất cả 950,000 760,000 580,000 260,000 70,000
Galaxy Tab A LTE (2017) Tất cả 1,140,000 950,000 730,000 380,000 70,000
Galaxy Tab A (2016) with S Pen LTE Tất cả 1,430,000 1,240,000 800,000 380,000 70,000
Galaxy Tab A (2016) with S Pen WIFI Tất cả 1,330,000 1,140,000 630,000 380,000 70,000
Galaxy Tab A 7.0 LTE (2016) Tất cả 670,000 480,000 230,000 80,000 70,000
Galaxy Tab A 7.0 WIFI (2016) Tất cả 670,000 480,000 260,000 80,000 70,000
Galaxy Tab E 9.6 3G (2015) Tất cả 380,000 290,000 140,000 80,000 70,000
Galaxy Tab E 9.6 WIFI (2015) Tất cả 380,000 290,000 140,000 80,000 70,000
Galaxy Tab S4 LTE (2018) 64G 3,800,000 3,610,000 2,540,000 760,000 190,000
Galaxy Tab S4 LTE (2018) 256G 4,090,000 3,900,000 2,960,000 760,000 190,000
Galaxy Tab S4 WIFI (2018) 64G 2,950,000 2,760,000 1,840,000 760,000 190,000
Galaxy Tab S4 WIFI (2018) 256G 3,230,000 3,040,000 2,160,000 760,000 190,000
Galaxy Tab A 10.5 LTE (2018) Tất cả 1,620,000 1,430,000 950,000 510,000 70,000
Galaxy Tab A 10.5 WIFI (2018) Tất cả 1,430,000 1,240,000 710,000 380,000 70,000
Galaxy Tab S5e 10.5 LTE(2019) Tất cả 3,800,000 3,420,000 2,440,000 1,020,000 190,000
Galaxy Tab A7 Lite LTE(2021) Tất cả 2,000,000 1,810,000 1,100,000 510,000 70,000
iPad 7 Wi-Fi (A2197) 32G 3,800,000 3,520,000 2,070,000 640,000 190,000
iPad 7 Wi-Fi + Cellular (A2200 / A2198) 32G 4,090,000 3,900,000 2,590,000 640,000 190,000
iPad 7 Wi-Fi (A2197) 128GB 3,610,000 3,420,000 2,090,000 640,000 190,000
iPad 7 Wi-Fi + Cellular (A2200 / A2198) 128GB 4,370,000 4,180,000 2,810,000 640,000 190,000
iPad 6 Wi-Fi + Cellular (A1954) 128GB 3,230,000 3,040,000 2,030,000 880,000 190,000
iPad 6 Wi-Fi + Cellular (A1954) 32G 3,040,000 2,850,000 1,810,000 640,000 190,000
iPad Pro 3 (11-inch) Wi-Fi (A1980) 64GB 6,980,000 6,600,000 4,620,000 1,390,000 190,000
iPad Pro 3 (11-inch) Wi-Fi (A1980) 512GB 7,810,000 7,440,000 5,640,000 1,770,000 190,000
iPad Pro 3 (11-inch) Wi-Fi (A1980) 1TB 9,390,000 8,930,000 7,080,000 2,140,000 190,000
iPad Pro 2 (10.5-inch) Wi-Fi (A1701) 64GB 3,610,000 3,330,000 1,940,000 1,130,000 190,000
iPad Air 3 Wi-Fi (A2152) 64GB 4,180,000 3,990,000 2,620,000 640,000 190,000
iPad Air 3 Wi-Fi (A2152) 256GB 5,020,000 4,840,000 3,520,000 640,000 190,000
iPad mini 5 Wi-Fi (A2133) 64GB 3,800,000 3,520,000 2,200,000 640,000 190,000
iPad mini 5 Wi-Fi (A2133) 256GB 4,840,000 4,560,000 3,140,000 640,000 190,000
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular (A2124 / A2126 / A2125) 64GB 5,020,000 4,740,000 3,360,000 640,000 190,000
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular (A2124 / A2126 / A2125) 256GB 6,050,000 5,670,000 4,230,000 640,000 190,000
iPad Pro 4 (11-inch) Wi-Fi (A2228) 128GB 10,230,000 9,770,000 6,700,000 2,270,000 190,000
iPad Pro 4 (11-inch) Wi-Fi + Cellular (A2068/A2230) 128GB 11,900,000 11,350,000 7,720,000 2,270,000 190,000
iPad Pro 4 (11-inch) Wi-Fi (A2228) 256GB 11,070,000 10,510,000 7,140,000 2,270,000 190,000
iPad Pro 4 (11-inch) Wi-Fi + Cellular (A2068/A2230) 256GB 12,370,000 11,630,000 8,030,000 2,390,000 190,000
iPad Pro 4 (12.9-inch) Wi-Fi (A2229) 128GB 12,000,000 11,530,000 8,420,000 3,160,000 190,000
iPad Pro 4 (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular (A2069/A2232) 128GB 13,580,000 13,020,000 9,440,000 3,160,000 190,000
iPad Pro 4 (12.9-inch) Wi-Fi (A2229) 256GB 14,600,000 13,950,000 10,600,000 3,160,000 190,000
iPad Pro 4 (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular (A2069/A2232) 256GB 15,810,000 15,070,000 11,490,000 3,290,000 190,000
iPad 6 Wi-Fi (A1893) 32G 2,380,000 2,190,000 1,210,000 640,000 190,000
iPad 6 Wi-Fi (A1893) 128GB 2,570,000 2,470,000 1,480,000 880,000 190,000
iPad 5 Wi-Fi (A1822) 32G 2,190,000 1,900,000 1,120,000 510,000 100,000
iPad 5 Wi-Fi (A1822) 128GB 2,380,000 2,090,000 1,360,000 760,000 100,000
iPad 5 Wi-Fi + Cellular (A1823) 32G 2,660,000 2,380,000 1,610,000 880,000 100,000

Thể lệ chương trình

Thời gian áp dụng 1/10 - 30/10/2021

Đối tượng tham gia: Khách hàng hiện là chủ sở hữu điện thoại và máy tính bảng cũ nằm trong danh sách thu mua thoả mãn các yêu cầu về tình trạng điện thoại như bên dưới:

- Máy có thể mở, tắt nguồn, không lỗi khởi động..

- Máy đã được tắt/ ngắt hoạt động và log out khỏi tất cả các tính năng bảo mật máy và khoá máy từ xa như: Báo mất điện thoại, khóa Android, khóa màn hình, khóa mã pin, khóa vân tay, khóa mã đăng nhập, khóa nhận diện khuôn mặt…

- Không bị hỏng hoặc bể, vỡ LCD, LCD không bị hỏng điểm ảnh / sọc màn hình / hiển thị mờ / chảy mực / bầm màu / lưu ảnh màn hình…

Liên hệ trực tiếp tại cửa hàng SES Tablet Plaza hoặc Hotline : 0948.666.000